Мониторинг

monitoring

 

Социјалните промени и медиуми се нераскинливо поврзани. Медиумското известување е одраз на настаните и слика на активностите на сите организации и поединци.

Media reporting

Успешна операција и реакција се невозможни без вистински увид во медиумскиот пејзаж. Класичниот мониторинг на печатените, електронските (радио и телевизија) и интернет медиумите стана неопходна, но сепак недоволна алатка за сите видови на организација. Технолошкиот и социјалниот развој не се случија без промени во медиумите. Центарот на фокусот се помести онлјан и на социјалните медиуми. Kliping е еден чекор напред пред времето и е подготвен за мониторинг!


Нови социјални медиуми

  • 250 милион корисници имаат пристап до социјалните мрежи преку мобилни телефони.
  • Facebook има преку 750 милиони, Twitter преку 200 милиони и Google plus преку 25 милиони корисници.
  • Ако Facebook беше земја, ќе беше трета по големина земја во светот.
  • Постојат 32 милиони блогови, вклучувајќи мислења и коментари за организации и продукти во светот.
  • Секоја секунда, видео материјал во траење од речиси 2 часа се става на Youtube.