Kliping MAP

Ефикасна поддршка за управување со медиумски информации


 

Планирање

Квалитетен комплет од информации за медиумските содржини за успешно планирање и интегриран увид во претходни медиумски објави. Мониторинг

Сеопфатно следење на содржини во медимско опкружување без поделба на класични и социјални медиуми. Овозможува детален увид во медиумските настани во реално време, во согласност со вашите избрани теми. Анализи

Основа за подготовка на комуникациски стратегии и мониторинг на комуникациски перфоманси.MAP алатки

Сеопфатна платформ а за поддршка на процесите на планирање, мониторинг и анализа. Современите информатички технологии овозможуваат високо ниво на концептуална и технолошка флексибилност.


Бесплатен тест период од   7 дена
пристап до содржините 24 часа на ден, секој ден!

Пробај

За секого, но за секој посебно

НАСЕКАДЕ

Каде и да сете, Kliping е со вас. Ние ве следиме и во најнапредните начини на комуникација!

ЗА СЕКОГО, НО ЗА СЕКОЈ ПОСЕБНО

Услуги за сите видови на организации: јавни/приватни, големи/мали, спортски/културни...Нашите услуги се специјално избрани и прилагодени за секој претплатник.

ВО СИТЕ ЗЕМЈИ

Ние сме најголемиот провајдер во земјсите од Југоисточна Европа. Со нашите партнерски агенции досегнуваме во целиот свет.

СИТЕ МЕДИУМСКИ КАНАЛИ

Разликувањето на нови и стари медиуми е минато. Сите медиуми постојат. Мониторирајте ги со нас.

ЦЕЛО ВРЕМЕ

Информациите немаат работно време. Со нас, можете да ги најдете во секој момент. Со нас, тие за вас се достапни 24/7.

 


 

Kliping News

Social media report for AllWebMK

Social media report for AllWebMK

Since last month, KLIPING Skopje has added a new tool for monitoring and analysis of social networks - METRICOM to its range of services. 

 

 

Read more …